El joc i les joguines

Per mitja del joc els nostres infants entren en contacte amb el mon que els envolta, es coneixen a si mateixos i aprenen com relacionar-se amb els altres i amb l’entorn.

El joc a més a més permet als infants complir desitjos que en la realitat no pot satisfer (com conduir). També permet recrear situacions dels adults i que ell encara no compren (l’adult verbalitza les situacions i emocions, els infants les canalitzen per mitja del joc.

El joc segons les edats
Jocs d’exploració i manipulació: son jocs que permeten l’ infant de descobrir les diferents característiques i possibilitats que té un objecte. ( panera tresors i joc …) son jocs que poden durar molt temps, només es qüestió d’anar canviant els objectes.

joc
Jocs motrius: la descoberta del cos i de les seves possibilitats. ( prop¡ cos, mams. Peus, seure….caminar, pujar i baixar, corra, saltar….) els jocs motrius els podríem dividir en tres etapes:

  • Propi cos; Inici a partir dels tres mesos
  • Cos i objectes; quan l’infant ja té un domini del propi cos
  • Cos, objectes i els altres.

Fins els tres anys els infants no tenen una bona coordinació ull-ma i un bon control de la seva musculatura. Entre els tres i quatre anys els infants ja tenen una bona coordinació i dominen els seu cos.

Joc simbòlic: que s’inicia al voltant dels 18 mesos i a poc a poc va evolucionant, en un primer moment està relacionat amb les rutines quotidianes, després els infants comencen a canviar el rol i adopten el paper de pare, mare,….es posen en el lloc dels altres. Aquests joc pot durar fins al volts de 8-9 anys.

Construccions: construir, assaig – error. Frustració no ha sortit com jo he volgut, aprenentatge.